Bjørn Kjartansson ved Grieghallen.

Intervju: Bjørn Kjartansson💡

Nyheter

Bli kjent med gjengen bak Vi Bygger Vestland 2024! 🏗️
Hvorfor er de med, og hva kan de fortelle om årets store happening for byggenæringen?

– Vi Bygger Vestland er med på å skape interesse for faget og øke kompetansen i bransjen, sier Bjørn Kjartansson i Bygger'n proff. Han sitter i styringsgruppen for Vi Bygger Vestland. 

👉 Hvorfor er messen viktig for Vestlandet?
Det er viktig å ha en samlingsplass hvor en kan hente inspirasjon, bygge kompetanse og utveksle erfaringer rundt produkter og løsninger. Vi trenger en lokal messe hvor store deler av bransjen kan samles under ett tak. 

👉 Hva er din motivasjon for å være med i styringsgruppen?
Vi ønsker å skape en møteplass for hele Vestlandets byggebransje. Med spennende innhold for alle både lærlinger og byggmestre med lang fartstid. 

👉 Hvilke utfordringer står bransjen overfor, og hvordan kan Vi Bygger Vestland være med på å løse dem?
Byggebransjen kan komme til å slite med manglende arbeidskraft i årene som kommer, og Vi Bygger Vestland er med på å skape interesse for faget og øke kompetanse i bransjen.

👉 Hvorfor er det viktig å bygge opp kompetansen her på Vestlandet?
Fordi både forhandlere, leverandører og utførende er avhengige av personer med faglig tyngde. Vi Bygger Vestland er med på å skape interesse for faget og øke kompetansen i bransjen. 

👉 Hvorfor drar du på messen?
Jeg drar på messen for å se alt det nye og spennende som skjer hos leverandørene.

👉 Hvilke erfaringer har du fra tidligere år som det kan være relevant å dele?
Her må alle bidra for å skape interesse. Snakk om messen både innenfor egen organisasjon og blant dine kunder og leverandører.

👉 Hva er det beste med Vi Bygger Vestland?
Å møte alle de fantastiske ressursene som jobber innen byggfaget i Vestland. 

𝐇𝐯𝐚 𝐬𝐞𝐫 𝒅𝒖 𝐦𝐞𝐬𝐭 𝐟𝐫𝐞𝐦 𝐭𝐢𝐥 𝐩å å𝐫𝐞𝐭𝐬 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐞?
Meld deg på som utstiller her.

#vibyggervestland #byggmesse #byggenæringen #skjeribergen #grieghallen

Siste nyheter 

· Nyheter

Intervju: Oddmund Hjartåker 🪛

– For leverandører og produsenter er messen en viktig arena for å vise frem sine produkter, tjenester og løsninger til et stort publikum, sier Oddmund Hjartåker, salgssjef i Maxbo Proff.

vibyggervestla

· Nyheter

Intervju: Anette Skåtun 🔨

– Folk må ha hus, og hus må ha vedlikehold. Så enkelt er det. Vi representerer en bransje som det alltid vil være behov for, sier Anette Skåtun. Nå håper hun at Vi Bygger Vestland kan…

vibyggervestla

· Nyheter

Intervju: Bjørn Kjartansson💡

– Vi Bygger Vestland er med på å skape interesse for faget og øke kompetansen i bransjen, sier Bjørn Kjartansson. Som medlem av styringsgruppen i Vi Bygg…

vibyggervestla