Anette Skåtun utenfor grieghallen.

Intervju: Anette Skåtun 🔨

Nyheter

Bli kjent med gjengen bak Vi Bygger Vestland 2024! 🏗️
Hvorfor er de med, og hva kan de fortelle om årets store happening for byggenæringen?

- Folk må ha hus, og hus må ha vedlikehold. Så enkelt er det. Vi representerer en bransje som det alltid vil være behov for, sier Anette Skåtun. Nå håper hun at Vi Bygger Vestland kan være med å styrke det lokale næringslivet.

👉 Hvorfor er messen viktig for Vestlandet?
Messen er viktig fordi vi trenger å inspirere folk til å satse på bygging og vedlikehold av hjemmene sine ­­– også når det er dyrtid.

Vi representerer en stor bransje, og det er naturlig at Norges nest største by har sin egen messe. Bygg Reis Deg på Østlandet har blitt en institusjon, og vi på Vestlandet trenger vårt eget arrangement.

👉 Hva tenker du om bransjens fremtid her på Vestlandet?
Folk må ha hus, og hus må ha vedlikehold. Så enkelt er det. Vi representerer en bransje som det alltid vil være behov for. Selv om deler av bransjen for tiden har utfordringer, går dette i bølger.

Vi blir ikke arbeidsledige, men konkurransen er stor. Det er slik det skal være.

👉 Hva er din motivasjon for å være med i styringsgruppen?
Vi i Agnar Skåtun ønsker å fortsette den gode kontakten vi har med andre firmaer i bransjen. Vi setter pris på alle de hyggelige folkene, og er opptatt av gode samarbeid.

👉 Hvilke utfordringer står bransjen overfor, og hvordan kan Vi Bygger Vestland være med på å løse dem?
Det er ingen tvil om at konkurransen er tøff. I Norge har vi høye renter og kraftige prisstigninger. Det er enormt mange produkter på markedet som det er viktig å kjenne til.

Produktenes kvaliteter og funksjoner varierer, og som fagperson er det helt nødvendig å orientere seg i denne jungelen. Vi Bygger Vestland er en viktig arena for å gjøre seg kjent med nyheter og produkter i markedet.

👉 Hvorfor er det viktig å bygge opp kompetansen her på Vestlandet?
Fordi både forhandlere, leverandører og utførende er avhengige av personer med faglig tyngde. Vi Bygger Vestland er med på å skape interesse for faget og øke kompetansen i bransjen. 

👉 Hvorfor drar du på messen?
Jeg ønsker å få med meg nyheter fra utstillere samt møte kollegaer og kunder i miljøet. Vi har vært med i flere år, og erfaringen er at det alltid er kjekt å møte hyggelige folk.

👉 Hvilke erfaringer har du fra tidligere år som det kan være relevant å dele?
Her må alle bidra for å skape interesse. Snakk om messen både innenfor egen organisasjon og blant dine kunder og leverandører.

👉 Hva er det beste med Vi Bygger Vestland?

Personlig synes jeg den sosiale delen er den kjekkeste delen av messen. Vi møter de samme personene som vi har møtt tidligere, men i en litt annen setting på kveldstid.

Jeg håper at messen kan være med å utvikle bransjen på Vestlandet, og at messens posisjon kan styrke seg ytterligere.

𝐇𝐯𝐚 𝐬𝐞𝐫 𝒅𝒖 𝐦𝐞𝐬𝐭 𝐟𝐫𝐞𝐦 𝐭𝐢𝐥 𝐩å å𝐫𝐞𝐭𝐬 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐞?
Meld deg på som utstiller her.

#vibyggervestland #byggmesse #byggenæringen #skjeribergen #grieghallen

Siste nyheter 

· Nyheter

Intervju: Oddmund Hjartåker 🪛

– For leverandører og produsenter er messen en viktig arena for å vise frem sine produkter, tjenester og løsninger til et stort publikum, sier Oddmund Hjartåker, salgssjef i Maxbo Proff.

vibyggervestla

· Nyheter

Intervju: Anette Skåtun 🔨

– Folk må ha hus, og hus må ha vedlikehold. Så enkelt er det. Vi representerer en bransje som det alltid vil være behov for, sier Anette Skåtun. Nå håper hun at Vi Bygger Vestland kan…

vibyggervestla

· Nyheter

Intervju: Bjørn Kjartansson💡

– Vi Bygger Vestland er med på å skape interesse for faget og øke kompetansen i bransjen, sier Bjørn Kjartansson. Som medlem av styringsgruppen i Vi Bygg…

vibyggervestla